DISCLAIMER

De inhoud van deze website (www.emljuridischadvies.nl), waaronder maar niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn mijn eigendom (Elze Lamers, EML Meester in juridisch advies) en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Check ook het copyright statement hier.
 
Het is jou niet toegestaan om deze website of een gedeelte van deze website te verveelvoudigen en / of ter beschikking te stellen zonder mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.
 
Ik garandeer dat e-mails binnen 48 uur worden gelezen en worden beantwoord. 
 
De veiligheid van het e-mailverkeer kan ik niet volledig garanderen door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Je accepteert dit risico door zonder versleuteling of wachtwoordbeveiliging een e-mail te sturen aan mij.
 
De door mij verstrekte informatie en afbeeldingen heb ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid op deze website geplaatst, maar voor de juistheid en volledigheid kan ik niet instaan.
 
Ik span mij in om de website constant te onderhouden en te actualiseren. Maar ik kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website nog actueel is na verloop van tijd of op het moment dat deze website wordt geraadpleegd.
 
De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. Jij, als bezoeker van de website bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet ingericht door mij en die websites worden ook niet door mij gemaakt en/of onderhouden.
 
Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade in verband met het gebruik van deze website (www.emljuridischadvies.nl) en de informatie (of de onmogelijkheid die informatie te gebruiken). Onder die schade valt onder meer de schade die wordt veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie op de website. Of informatie op of via een website waarnaar op deze website wordt verwezen, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met mij op de website wordt geplaatst.