COPYRIGHT STATEMENT

Hi, 

Top dat je dit leest. Ik wil niet streng zijn, maar ik wijs je graag op het volgende.

Alle rechten op de door mij op deze website (www.emljuridischadvies.nl) geplaatste teksten, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen (inclusief logo en slogan) zijn van mij (Elze Lamers, EML Meester in juridisch advies). Ik behoud mijn rechten uitdrukkelijk voor. 

Met uitzondering van de in, bij of volgens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag jij niets van deze website verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar maken in enige vorm of op enige wijze. Niet elektronisch, niet mechanisch, niet door fotokopieën, niet door opnamen en ook niet op een andere manier, zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Bovendien vereis ik altijd een correcte bronvermelding en een correcte link naar de website van EML Meester in Juridisch advies.

Voor de teksten geldt dat eigen gebruik (inclusief kopiëren) van de door mij geplaatste informatie is toegestaan. Foto’s, beeld- en geluidsmateriaal en andere afbeeldingen op deze website mag je dus niet op een andere manier gebruiken, tenzij je mijn voorafgaande en schriftelijke toestemming hebt. Mocht ik toch een inbreuk op het voorgenoemde ontdekken, dan staan daar sancties op. Ik factureer jou per onrechtmatig overgenomen woord een bedrag van € 0,50.

Op sommige publicaties rust geen copyright, zoals wet- en regelgeving en vonnissen van rechtbanken. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van die teksten of delen van die teksten maken inbreuk op intellectuele rechten en kunnen inbreuk maken op wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

That’s all 🙂